Love it? Get it now, pay later with

Pearl Kimono Long

Pearl Kimono Long

Sold Out

Pearl Kimono Long, Kimono, Kimonos, Pretty Basic Kimono, Augustine Kimonos, Shine Fashion Kimono in classic plain chiffon kimono now with stunning striped sleeve cuffs.

KC297

Search our store