Love it? Get it now, pay later with FREE SHIPPING on orders over $200

Elena Kimono - Short

Elena Kimono - Short

$159.00

or 6 easy payments of $26.50 NZD
or 4 fortnight payments of $39.75 NZD

O/S
Quantity

ELENA KIMONO 

SHINE FASHION - this weeks Resort Kimono - Kimono, Kimonos, Pretty Basic Kimono, #shinefashion * Augustine Kimonos, shinefashion.nz. www.shinefashion.nz, 

KC359s

Search our store