Love it? Get it now, pay later with

Paris Kimono Long

Paris Kimono Long

Sold Out

Paris Kimono Long - Kimono, Kimonos, Pretty Basic Kimono, #shinefashion * Kimonos, Shinefashion.co.nz. www.shinefashion.nz 

 

Search our store