Love it? Get it now, pay later with FREE SHIPPING on orders over $200

Plain Kimono Peach Short

Plain Kimono Peach Short

Sold Out

O/S
Peach Kimono, Kimono, Kimonos, Pretty Basic Kimono, Augustine Kimonos

Search our store