Love it? Get it now, pay later with FREE SHIPPING on orders over $200

Rosie Kimono Short

Rosie Kimono Short

Sold Out

Rosie Kimono Short KImonos, Pretty Basic Kimono, Augustine Kimonos, Shine Fashion Kimono in classic plain chiffon kimono now with stunning striped sleeve cuffs. Resort Kimonos

KC306B

Search our store