Love it? Get it now, pay later with FREE SHIPPING on orders over $200

Rosie Kimono Long

Rosie Kimono Long

Sold Out

Rosie Kimono Long, Kimono, Kimonos, Pretty Basic Kimono, Augustine Kimonos, Shine Fashion Kimono in classic plain chiffon kimono now with stunning striped sleeve cuffs. Resort Kimonos

KC306

Search our store