Love it? Get it now, pay later with FREE SHIPPING on orders over $200

Plain Kimono Black Short

Plain Kimono Black Short

Sold Out

O/S

Black Kimono, Kimono, Kimonos, Pretty Basic Kimono, Augustine Kimonos

PB1500

Search our store